Bieżący numer

Archiwum

Podstawowe zasady immunoprofilaktyki chorób drobiu
dr wet. Wojciech Kozdruń Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy

 Jedną z metod zapobiegania chorobom drobiu jest stosowanie szczepień profilaktycznych. Jest jednak prawdą, o której powinni pamiętać drobiarze, że samo szczepienie nie uchroni ptaków przed zakażeniem. Wpływ na to mają, np.: warunki zoohigieniczne, a także „sprawny” układ immunologiczny. System immunologiczny ptaków wykazuje wiele podobieństw z systemem immunologicznym ssaków, a podstawowe różnice dotyczą obecności lub braku niektórych narządów limfatycznych, ich budowy anatomicznej, a także struktury i funkcji przeciwciał.