Wystawa kur ozdobnych


KOMUNIKAT
Zespół polskich żywieniowców i informatyków z LPDsoft opracował nowy program komputerowy do optymalizacji mieszanek paszowych o nazwie OptiPasz. Program ten przeznaczony jest m.in. dla hodowców, żywieniowców, technologów i jednostek akademickich.więcej >>>


KOMUNIKAT
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza złożyła do UOKIK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez Farmio S.A. praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Komunikaty wykorzystywane przez producenta sugerują, że produkty Farmio S.A. mają unikalny charakter za względu na to, że nie zawierają antybiotyków – w rzeczywistości brak zawartości antybiotyków to cecha wspólna dla całego drobiu na krajowym rynku. Czytaj dalej…


KOMUNIKAT
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych -
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
zaprasza
do BEZPŁATNEGO udziału w badaniach
w ramach prowadzonego tematu
„Ocena skuteczności in vitro akarycydów dostępnych na rynku w Polsce przeciw krajowym populacjom Dermanyssus gallinae”
Poszukiwane są fermy niosek z obecną inwazją Ptaszyńca Kurzego.
Badania są w pełni anonimowe, a wyniki badań skuteczności działania preparatów poufne i  udostępniane jedynie właścicielom ferm
Więcej informacji udziela:
Lek. wet. Paweł Kusyk
E-mail: pawel.kusyk@piwet.pulawy.pl
tel. (081) 889 31 24
ZAPRASZAMY


KOMUNIKAT
Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
i
Zakład Chorób Ptaków, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
zapraszają na
I Międzynarodową Konferencję Techniczną
EIMERIANA AVIA - Kokcydioza drobiu - aktualne wyzwania
ZAPRASZAMY
więcej >>>