baner


Artykuły

Dr wet. Krzysztof Śmietanka, Prof. dr hab. Zenon Minta
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

Wirusy influenzy ptaków H9N2 na świecie i w Polsce

Grypa ptaków (avian influenza, AI), zakaźna i zaraźliwa choroba drobiu, kojarzona jest głównie z wirusami H5 i H7. Należy jednak podkreślić, że u drobiu wykrywane są również infekcje powodowane przez wirusy AI należące do innych podtypów, np. H3, H4, H6, H9 czy H10. Zdecydowanie dominującą rolę odgrywa wśród nich wirus H9N2, który od połowy lat 90-tych XX wieku jest przyczyną dużych strat w produkcji drobiarskiej, głównie w Azji. W kwietniu 2013 r. w Zakładzie Chorób Drobiu PIWet-PIB rozpoznano pierwsze przypadki zakażeń AIV/H9N2 na fermach indyków wykazujących problemy kliniczne (Śmietanka i wsp., 2013).

 

Piśmiennictwo

 

1.     Ahad A. i wsp.: Serosurveillance to H9 and H7 avian influenza virus among poultry workers in Punjab province, Pakistan. Pak. Vet.J., 2013, 33, 107-112

2.     Alexander D.J.: Summary of Avian Influenza Activity in Europe, Asia, Africa, and Australasia, 2002–2006. Avian Dis. 2007, 51, 161–166.

3.     Amirsalehy H. i wsp.: Can dogs carry the global pandemic candidate avian influenza virus H9N2? Aust Vet J. 2012, 90, 341-345

4.     Arafa A.S. i wsp.: Effect of cocirculation of highly pathogenic avian influenza H5N1 subtype with low pathogenic H9N2 subtype on the spread of infections. Avian Dis. 2012, 56(4 Suppl), 849-857.

5.     Bashashati M i wsp.: Genetic diversity of early (1998) and recent (2010) avian influenza H9N2 virus strains isolated from poultry in Iran. Arch. Virol 2013, w druku

6.     Blair P.J. i wsp.: Evidence for avian H9N2 influenza virus infections among rural villagers in Cambodia. J Infect Public Health. 2013, 6, 69-79.

7.     Bonfante F. i wsp.; Susceptibility and intra-species transmission of the H9N2 G1 prototype lineage virus in Japanese quail and turkeys. Vet Microbiol. 2013, 165(1-2), 177-183

8.     Brown I.H.: Summary of Avian Influenza Activity in Europe, Asia, and Africa, 2006–2009. Avian Dis. 2010, 54, 187–193

9.      Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/EWG (Dz. Urz. UE L 10 z 14.01.2006, str. 16)

10.  Huang R. i wsp.: Seroprevalence of avian influenza H9N2 among poultry workers in Shandong Province, China. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013, w druku

11.  Lee D.H. i wsp.: Complete Genome Sequence of a Natural Recombinant H9N2 Influenza Virus Isolated from a White-Fronted Goose (Anser albifrons) in South Korea. Genome Announc. 2013, w druku

12.  Lee M.S. i wsp.: Identification and subtyping of avian influenza viruses by reverse transcription-PCR. J Virol Methods. 2001, 97, 13-22.

13.  Malik Peiris JS.: Avian influenza viruses in humans. Rev Sci Tech. 2009, 28, 161-73.

14.  Monne I. i wsp.: Development and validation of a one-step real-time PCR assay for simultaneous detection of subtype H5, H7, and H9 avian influenza viruses. J. Clin. Microbiol 2008, 46, 1769-1773

15.  Śmietanka K. i wsp.:Wirus grypy ptaków H9N2 w Polsce-Charakterystyka pierwszych przypadków. W: Materiały Konferencji Naukowej „ Aktualne problemy w patologii drobiu, ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności drobnoustrojów” Wrocław, 27-28.06.2013, 116-120

16.  Popp C. i wsp.: Avian influenza (AIV) H9N2 outbreaks in commercial turkey flocks in Southern Germany. Proceedings of the 7th „Hafez” International Symposium on Turkey Production, Berlin, May 31th – June 1st 2013

17.  Post J. i wsp.: Systemic distribution of different low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses in chicken. Virol J. 2013,10:23

18.   Ronchen S. i wsp.: Avian influenza H9N2 in Germany: dynamics of spreading and molecular changes in a dense poultry populated area. Proceedings of the 7th „Hafez” International Symposium on Turkey Production, Berlin, May 31th – June 1st 2013

19.  Zhang i wsp.: Domestic cats and dogs are susceptible to H9N2 avian influenza virus. Virus Res. 2013, 175, 52-57okladka


okladka

www.polskie-drobiarstwo.pl     strona wykonana przez BAJ-SOFT USŁUGI INFORMATYCZNE