KOMUNIKAT
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych -
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
zaprasza
do BEZPŁATNEGO udziału w badaniach
w ramach prowadzonego tematu
„Ocena skuteczności in vitro akarycydów dostępnych na rynku w Polsce przeciw krajowym populacjom Dermanyssus gallinae”
Poszukiwane są fermy niosek z obecną inwazją Ptaszyńca Kurzego.
Badania są w pełni anonimowe, a wyniki badań skuteczności działania preparatów poufne i  udostępniane jedynie właścicielom ferm
Więcej informacji udziela:
Lek. wet. Paweł Kusyk
E-mail: pawel.kusyk@piwet.pulawy.pl
tel. (081) 889 31 24
ZAPRASZAMY


Zakład Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
zaprasza na
Międzynarodową Konferencję Naukową pt.
„Grypa ptaków-nieustanne zagrożenie dla produkcji drobiarskiej/ Avian influenza-continuing challenge for poultry industry”
Więcej >>>