Bieżący numer

Możliwe wstrząsy w globalnym handlu drobiem w 2018 r.

 

Pomimo całkiem pomyślnie rozpoczętego roku światowym handlem drobiu w perspektywie najbliższych miesięcy mogą poważnie wstrząsnąć burze o sile nieznanej od kilku lat.

Wśród najważniejszych wymienia się reperkusje będące następstwem śledztwa prowadzonego w Brazylii w aferze celowego zaniżania jakości mięsa drobiowego i fałszerstwa oficjalnych dokumentów i wprowadzonych przez UE w związku z tym restrykcji na import drobiu z Brazylii, spodziewany zakaz importu do Arabii Saudyjskiej drobiu ogłuszanego elektrycznie w łaźni wodnej przed ubojem, renegocjacje zasad wolnego handlu w ramach porozumienia NAFTA (ograniczenie eksportu tylnych ćwiartek kurcząt do Meksyku i Kanady) oraz zgłaszane przez Chiny zastrzeżenia wobec dumpingowej polityki cenowej stosowanej w eksporcie drobiu przez firmy brazylijskie.

Ograniczenie eksportu brazylijskiego mięsa drobiowego do krajów UE stworzy możliwość rozwoju i zwiększenia eksportu firmom drobiarskim z Polski, Rosji i Ukrainy, zwłaszcza po kłopotach, z jakimi one się borykały w następstwie wystąpienia przypadków ptasiej grypy.