Bieżący numer

Brytyjski przemysł drobiarski zmniejszył zużycie antybiotyków o 40%.

 

Christine Middlemiss, szef brytyjskiej służby weterynaryjnej opublikował oficjalne dane, z których wynika, że dzięki wdrożeniu innowacyjnego programu zarządzania stanem zdrowia drobiu w produkcji fermowej oraz starannemu przestrzeganiu rygorystycznych zasad bioasekuracji możliwe było zmniejszenie w 2017 r. (w porównaniu do 2016 r.) o 39,4% ilości antybiotyków używanych w celach profilaktycznych w produkcji drobiu.

Ważną rolę w zarządzaniu zdrowiem drobiu spełniają alternatywne rozwiązania, oparte w dużej mierze na stosowaniu innowacyjnych probiotyków i synbiotyków (połączone preparaty probiotyczne i prebiotyczne), wykorzystujących m. in. zjawisko quorum sensing, będące naturalnym mechanizmem komunikacji bakterii między sobą i odgrywającym istotną rolę w ekspresji czynników wirulencji bakterii.

Wg Johna Reed, prezesa British Poultry Council, od wprowadzeniu w Wielkiej Brytanii w 2012 r. programu stopniowego ograniczania stosowania antybiotyków w fermowej produkcji drobiu, ilość używanych antybiotyków zmniejszyła się o 82%, natomiast ilość używanych fluorochinolonów, szczególnie ważnych w leczeniu ludzi, nawet o 91%.