Bieżący numer

Eksperci przewidują wzrost eksportu zbóż z Polski w sezonie 2018/19

 

Produkcja kurcząt brojlerów w Polsce potrzebuje ogromnych ilości pasz, do wyprodukowania których zużywana jest znacząca ilość zbóż, głównie pszenicy i kukurydzy. Eksperci przewidują, że zbiory zbóż w Polsce w 2018 r. mogą być niższe nawet o 15% w porównaniu do zbiorów w 2017 r. (zbiory pszenicy w 2017 r. wyniosły11,7 mln ton).

Sytuacja na krajowym rynku zbóż w 2017 r. była stabilna, ponieważ eksport zbóż z Polski w sezonie 2016/17 wyniósł tylko 3,71 mln ton i był o 40% mniejszy niż rok wcześniej; polskie zboże nie było wystarczająco konkurencyjne z powodu wysokich zbiorów zbóż w 2017 r. w Rosji i Francji. W 2017 r. spadł eksport polskiej pszenicy (o 55%) i kukurydzy, zbóż zużywanych głównie przez producentów drobiu.

Eksperci twierdzą, że eksport zbóż z Polski może być w sezonie 2018/2019 znacznie wyższy w porównaniu do poprzedniego sezonu, nawet o 40-50%, szczególnie w odniesieniu do pszenicy (eksport pszenicy z Polski może przekroczyć nawet 2,5 mln ton). Sytuacja taka może spowodować zachwianie stabilności na rynku pasz w Polsce i wzrost cen, co z kolei będzie negatywnie wpływać na opłacalność produkcji drobiu.