Bieżący numer

Węgierski rząd wspiera inwestycje przemysłu drobiarskiego

 

Węgierska firma drobiarska Master Good Kft. otrzymała rządowy grant wspierający finansowo kolejny etap jej rozwoju. Rządowe wsparcie wyniesie ok. 11 mln euro, co będzie stanowiło 20% kosztów inwestycyjnych ogółem. Dzięki nowym inwestycjom Master Good Kft. zwiększy swój potencjał produkcyjny o 50% stając się szóstym co do wielkości przedsiębiorstwem drobiarskim w Europie.

W I półroczu 2018 r. firma Master Good Kft. zanotowała 8% wzrost produkcji przy zatrudnieniu ok. 140 tys. pracowników. Dochód Master Good Kft. w 2017 r. wyniósł 230 mln euro, przy czym ok. 75% swojej produkcji firma sprzedała na rynkach zagranicznych w ponad 40 krajach.

Master Good Kft. została założona przez rodzinę Barany ponad 100 lat temu i przez wiele lat prowadziła hodowlę drobiu. W latach 90-tych ub. wieku swoją działalność poszerzyła o wytwarzanie pasz, zakłady wylęgu drobiu oraz ubojnie drobiu wraz z przetwórstwem mięsa drobiowego. W 2001 r. Laszlo Barany, współwłaściciel firmy, rozpoczął realizację projektu Farm Chicken Program, którego celem jest rozwój produkcji brojlerów na wolnych wybiegach i promocja mięsa z tych kurcząt na rynkach UE.