Bieżący numer

Hiszpanie coraz bardziej lubią mięso indycze

 

Wzrastająca popularność mięsa indyczego wśród Hiszpanów jest w głównej mierze powodem wzrostu produkcji drobiu w Hiszpanii w ostatnim czasie.

W 2017 r. produkcja mięsa drobiowego ogółem w Hiszpanii była o 1,17% wyższa w porównaniu do 2016 r., pomimo nieznacznie mniejszej ilości ubitych ptaków (spadek o 0,42%). Ten wzrost ilości wyprodukowanego mięsa pomimo niższej liczby ubitych ptaków eksperci tłumaczą wzrostem liczby ubitych indyków kosztem mniejszej produkcji kurcząt brojlerów; wyprodukowano 659 mln brojlerów w 2017 r., co oznacza nieznaczny spadek o 0,5% w porównaniu do 2016 r.

W 2017 r. wyprodukowano w Hiszpanii 24,6 mln indyków, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do produkcji w 2016 r. Produkcja mięsa z kurcząt brojlerów w 2017 r. wyniosła 1,26 mln ton (o 1 % więcej niż w 2016 r.), natomiast mięsa z indyków 219,96 tys. ton (o 17% więcej niż w 2016 r.). W 2017 r. powstało 200 nowych ferm indyczych (w Hiszpanii jest obecnie ok. 1750 ferm indyczych).