Bieżący numer

Światowa produkcja mięsa drobiowego wzrośnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat o 13%

 

Produkcja mięsa drobiowego wzrośnie na świecie w ciągu najbliższych dziesięciu lat o 13,0% z 123 mln ton w 2018 r. do 139 mln ton w 2027 r., głównie dzięki rozwojowi produkcji drobiu w Chinach, USA i Brazylii. W krajach UE przewiduje się spadek produkcji drobiu w tym okresie o 4,3%.

Przy przewidywanym wzroście produkcji mięsa ogółem na świecie w latach 2018-2027 do 387 mln ton udział mięsa drobiowego wyniesie 35,9% (wieprzowiny 35,6%, wołowiny 21,6% i pozostałych rodzajów mięsa 4,8%).

Wzrost produkcji mięsa drobiowego nastąpi przede wszystkim dzięki jego krótkiemu cyklowi produkcji, co znacząco zwiększa opłacalność produkcji i pozwala szybciej reagować na popyt – informuje najnowszy raport FAO i OECD. Ważną rolę będą odgrywały też postęp genetyczny, poprawa zdrowotności drobiu oraz innowacyjne polepszenie techniki chowu, kształtowania środowiska i programów żywienia.