Bieżący numer

Spadek cen skupu indyków w sierpniu

GUS podał 31 sierpnia, że według eksperymentalnego szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8).

W lipcu odnotowano spadek cen skupu większości podstawowych produktów rolnych w porównaniu do cen skupu w czerwcu, wzrosły jedynie ceny żywca drobiowego i mleka. Natomiast wg danych MRiRW średnie ceny skupu kurcząt brojlerów w sierpniu wzrosły w stosunku do średniej ceny skupu w lipcu o 1,17 %, natomiast średnie ceny skupu indorów spadły o 3,35 %, a indyczek o 4,35 %.

Warto odnotować, że ceny sprzedaży tuszek kurcząt wynosiły średnio w sierpniu 5,55 zł/kg i były wyższe o 1,28 % w porównaniu do średnich cen w lipcu, natomiast ceny sprzedaży tuszek indyków wyniosły w sierpniu średnio 8,43 zł/kg i były niższe o 1,86 % w porównaniu do średnich cen sprzedaży w sierpniu.