Bieżący numer

Nasilenie kontroli bezpieczeństwa żywności w Korei Płd. po wykryciu śladów DDT w mięsie drobiowym

W związku ze skażeniem fipronilem milionów jaj spożywczych w krajach UE i po wykryciu w ostatnich dniach śladów pestycydu DDT w mięsie kur niosek z chowu na wolnych wybiegach w dwóch fermach rząd Korei Płd. ogłosił, że kontrola bezpieczeństwa żywności w tym kraju pod względem pozostałości środków owadobójczych zostanie znacząco wzmocniona.

DDT jako środek owadobójczy został wycofany z użycia na świecie w latach 70. Niestety, nadal można go znaleźć w organizmach ludzi i zwierząt – stwierdził w 2004 r. prof. Jan Ludwicki, dyrektor PZH. Całkowite wycofanie DDT z przyrody nie jest możliwe dodał profesor.

W związku z coraz częstszym wykrywaniem śladowych pozostałości różnych szkodliwych substancji w żywności, aktualne staje się stwierdzenie Paracelsusa (1493-1541), który powiedział, że „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę”. Inna wersja tego stwierdzenia: „Wszystko może być trucizną; decyduje o tym tylko dawka”.