Bieżący numer

Producenci alarmują: Wolnorosnące brojlery szkodzą naturalnemu środowisku

Włączając się w akcje podejmowane przez niezależne organizacje działające na rzecz ochrony naturalnego środowiska możemy pomóc w przekonaniu klientów, że produkcja wolnorosnących kurcząt brojlerów nie jest najlepszym rozwiązaniem dla nowoczesnego zrównoważonego rolnictwa.

Wolnorosnące brojlery, podobnie jak kury nioski w systemie bezklatkowym, zużywają więcej naturalnych źródeł energii i pasz wytwarzając przy tym taką samą, a nawet mniejszą ilość wartościowego białka.

Produkcja wolnorosnących brojlerów jest bardziej kosztowna (więcej paszy, wody oraz odchodów). Z powodu niższej wydajności dla osiągnięcia tego samego celu trzeba wyprodukować więcej kurcząt w większych fermach.

Dobrym przykładem wspólnego działania jest współpraca przemysłu jajczarskiego ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (World Wildlife Fund) w zakresie oceny wpływu różnych systemów chowu kur niosek na środowisko naturalne i wskazanie takiego, który jest najmniej uciążliwy dla środowiska w dłuższej perspektywie czasu.