Bieżący numer

Dr A. Gajda analizuje pióra brojlerów w celu wykrycia pozostałości antybiotyków

Od pewnego czasu producenci drobiu stopniowo wdrażają technologie użytkowania kur niosek, indyków, brojlerów kurzych i drobiu wodnego, w których znacznie ograniczone, a nawet całkowicie zakazane jest stosowanie subterapeutycznych dawek antybiotyków w celu zwiększenia produkcyjności ptaków. Powszechny zakaz stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej jest podyktowany przede wszystkim obawami przed powstaniem drobnoustrojów lekoopornych, groźnych dla zdrowia ludzi, a także niekontrolowanymi pozostałościami antybiotyków w jadalnych tkankach (np. mięso) i produktach zwierzęcych (np. jaja, mleko).

Ponieważ w produkcji drobiu, podobnie jak i w chowie innych zwierząt, producenci próbują nielegalnie wykorzystywać antybiotyki w dawkach subterapeutycznych, służby kontrolujące jakość żywności przy współpracy jednostek naukowo-badawczych poszukują metod pozwalających skutecznie wykrywać pozostałości antybiotyków w tkankach zwierząt i produktach zwierzęcych.

Zespół naukowców z Instytutu Weterynarii IW-PIB w Puławach pod kierunkiem dr A. Gajdy prowadzi od kilku lat badania nad metodami skutecznego wykrywania pozostałości antybiotyków m.in. u drobiu. Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku chowu kurcząt brojlerów bardzo skuteczną metodą jest analiza piór na zawartość pozostałości różnych antybiotyków. Wykonywane badanie przyżyciowo umożliwia nie tylko wykryć rodzaj zastosowanego nielegalnie antybiotyku, ale również określić fazę tuczu, w trakcie której dany antybiotyk został zastosowany, oraz wielkość jego dawki.

Wyniki badań opublikowane przez dr A. Gajdę m.in. w prestiżowym Poultry Science spotkały się z dużym uznaniem wśród naukowców, producentów drobiu i kontrolerów jakości żywności z całego świata.