Bieżący numer

Utrudnienia wg IPC w światowym handlu drobiem

Jim Sumner, prezydent International Poultry Council IPC wskazał w swoim wystąpieniu na 25 Kongresie Drobiarskim Ameryki Łacińskiej (Meksyk, 26-29.09.2017) na cztery najważniejsze problemy, które powinny być rozwiązane w celu usprawnienia międzynarodowego handlu mięsem drobiowym i lepszej współpracy między największymi na świecie producentami mięsa drobiowego:

·         - współdziałanie IPC z OIC w celu przygotowania zaleceń, wg których wstrzymanie importu mięsa drobiowego powinno zależeć głównie od stopnia zjadliwości wirusów ptasiej grypy (stopień ryzyka zachorowania ptaków),

·         - dyskusja z krajami arabskimi nad wprowadzeniem w regułach halal obowiązku ogłuszania ptaków przed ich ubojem (dobrostan ptaków, usprawnienie procesu produkcji),

·         - dalsze wycofywanie antybiotyków z produkcji drobiarskiej w celu ograniczenia antybiotykoodporności,

·         - standaryzacja metod ogłuszania brojlerów przed ubojem, aby proces ten był bardziej zgodny z zasadami dobrostanu zwierząt