Bieżący numer

W San Francisco stosowanie antybiotyków będzie upublicznione

Z początkiem października w San Francisco zaczęło obowiązywać prawo, zgodnie z którym ok. 120 dużych sklepów spożywczych będzie musiało na bieżąco informować Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego o tym, czy mięso i wyroby mięsne sprzedawane w tych sklepach pochodzą od zwierząt, które w trakcie chowu otrzymywały (lub nie) antybiotyków jako stymulatorów wzrostu. Informacje te będą następnie podawane do wiadomości publicznej.

Jest to prawdopodobnie pierwsze takie prawo w USA. Z inicjatywą informowania klientów o stosowaniu (lub nie) antybiotyków w produkcji zwierząt, od których pochodzi sprzedawane mięso, wystąpił Jeff Sheey, dyrektor Wydziału OŚ, który chce w ten sposób zwrócić uwagę klientów na potencjalne zagrożenie dla ich zdrowia ze strony antybiotykoopornych mikroorganizmów.

Wprowadzenie powyższego prawa spotkało się z ostrym protestem ze strony przedstawicieli Kalifornijskiego Stowarzyszenia Handlu, Kalifornijskiego Biura Federacji Rolników oraz Północnoamerykańskiego Instytutu Mięsnego.