Bieżący numer

UE zakazuje importu mięsa drobiowego z Maroko

Obawy o bezpieczeństwo żywności i zdrowia ludzi zmusiły władze UE do wprowadzenia bezwzględnego i natychmiastowego zakazu importu z Maroko produktów z mięsa drobiowego na rynki europejskie.

Wyniki przeprowadzonego we wrześniu audytu przez marokańskie służby weterynaryjne zawierają stwierdzenia wskazujące, że eksportowane do UE mięso drobiowe może pochodzić z ferm, w których ptaki chorowały na pomór rzekomy (ND) czy ptasią grypę.

Pochodzące z Maroko mięso drobiowe może również zawierać pozostałości leków, pestycydów i obecnych w środowisku substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi. Ponadto nie jest przestrzegana higiena w ubojniach drobiu i zakładach zajmujących się dystrybucją mięsa, a także brak jest pełnej informacji, po jakich stadach rodzicielskich pochodzą pisklęta brojlerowskie.

Niepokój służb sanitarnych UE dodatkowo zwiększa fakt, że w Maroko jest tylko jedno laboratorium weterynaryjne, które może zdiagnozować choroby drobiu.