Bieżący numer

Umiarkowanie optymistyczne prognozy dla polskiego drobiarstwa

 

Eksperci polskiej Izby Zbożowo-Paszowej przewidują spadek w 2020 r. (w porównaniu do produkcji w 2019 r.) o 6,6% ilości produkowanych w Polsce mieszanek paszowych dla drobiu, w tym zwłaszcza dla kurcząt brojlerów. Szczególnie niska sprzedaż pasz dla drobiu wystąpi w połowie 2020 r. na przełomie czerwca i lipca.

Niższa produkcja pasz drobiowych jest konsekwencją mniejszej produkcji kurcząt brojlerów z powodu ograniczeń w sprzedaży i eksporcie mięsa drobiowego spowodowanych administracyjnymi decyzjami władz krajów UE w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, a w przypadku Polski również ograniczeń eksportowych wynikających z kilkunastu przypadków wystąpienia ptasiej grypy w pierwszych miesiącach 2020 r.

Jednocześnie analitycy Crédit Agricole twierdzą, że ceny skupu kurcząt brojlerów w Polsce powinny stosunkowo szybko powrócić do niedawnego poziomu po gwałtownym spadku w drugim kwartale br., kiedy to ceny skupu kurcząt w Polsce były najniższe w porównaniu do innych krajów UE. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na sprzedaż mięsa drobiowego będzie bardziej atrakcyjna jego cena w porównaniu do innych gatunków mięsa (wieprzowina, wolowina).

Niestety, tempo powrotu produkcji kurcząt brojlerów do poziomu z pierwszych miesięcy br. może być wolniejsze aniżeli przewidują to prognozy, ponieważ będzie to zależało nie tylko od wielkości eksportu mięsa drobiowego, związanego z odmrażaniem branży turystycznej i HoReCa w krajach UE, ale także od popytu krajowego, na który silny wpływ może mieć zmieniający się poziom dochodów osobistych ludności w Polsce.