Bieżący numer

Nie tylko pandemia COVID-19 stawia wyzwania przed przemysłem paszowym w UE

 

Kraje UE-28 wyprodukowały w 2019 r. 164,4 mln ton pasz dla zwierząt (o 0,8% mniej w porównaniu do produkcji w 2018 r.). Największy spadek zanotowano w Irlandii, UK, Danii, Holandii i Belgi. Natomiast wzrost produkcji pasz w 2019 r. zanotowano w Hiszpanii i Polsce.

FEFAC przewiduje, że produkcja pasz dla zwierząt w 2020 r. będzie mniejsza o 3-6% w porównaniu do produkcji w 2019 r., głównie z powodu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, ale nie tylko.

Analitycy europejskiego rynku paszowego twierdzą, że zmaganie się z niepewnością jest i będzie głównym wyzwaniem stojącym przed przemysłem paszowym w UE, przede wszystkim dlatego, że obecnie nikt nie może przewidzieć, czy kryzys wywołany pandemią COVID-19 jest początkiem znacznej recesji w gospodarce światowej i może trwać nawet kilka lat, czy też pomimo wszystko gospodarka światowa jest zdolna pokonać obecny kryzys w stosunkowo krótkim czasie.

Niepewność w ocenie najbliższej przyszłości produkcji pasz w UE dodatkowo zwiększają problemy wynikające z następujących zagrożeń:

  •  ryzyko konieczności utylizacji zwierząt z powodu choroby (ptasia grypa, ASF),
  • konsekwencje wynikające z wdrożenia Programu „Zielony Ład”,
  • konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz azotu i fosforu,
  • zapewnienie odpowiedniego dobrostanu zwierzętom w chowie fermowym,
  • import soi i produktów sojowych głównie z krajów, które nie prowadzą rabunkowej wycinki lasów,
  • większe wykorzystanie surowców paszowych pochodzących z UE,
  •  skuteczniejsze wdrażanie technologii produkcji zwierząt bez użycia antybiotyków.