Bieżący numer

W Polsce rośnie liczba stad kur niosek skażonych Salmonellą

Jak podaje rzeczpospolita.pl, GUS odnotował w Polsce w 2016 r. osiem zgonów z powodu salmonelloz, a w 2015 r. zaledwie pięć. Danych GUS za 2017 r. jeszcze brak, ale wg PIS w 2017 roku zmarło w Polsce z powodu salmonelloz 13 osób (dane nieoficjalne).

W 2017 r. liczba zachorowań się zwiększa; do końca października br. odnotowano 8644 przypadki, o 168 więcej niż w tym samym okresie ub.r. 96,7 % salmonelloz zdiagnozowanych w 2016 r. to salmonellozy jelitowe. Zakażenie bakteriami następuje głównie po spożyciu skażonej żywności (jaja, mięso drobiowe i wieprzowe, rzadziej mleko).

Od 2015 r. w Polsce rośnie liczba stad kur niosek skażonych salmonellą; w 2016 r. ich udział wyniósł 7,15 % (zalecenia UE przewidują najwyżej 2 %). Należy pilnie zrewidować politykę bioasekuracyjną, m.in. jak najszybciej przywrócić możliwość stosowania formaldehydu w paszy, najskuteczniejszego środka w walce z bakteriami salmonella – mówi prof. Romuald Zabielski z SGGW. EFSA ustaliła bezpieczne dla zwierząt poziomy stosowania formaldehydu.