Bieżący numer

W Australii klatkowy system chowu kur niosek przedmiotem intensywnej publicznej dyskusji

 

Australijska Agencja ds. Zdrowia Zwierząt AHA na wniosek brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami RSPCA rozpoczęła ogólnonarodową dyskusję na temat szeroko rozumianego dobrostanu kur niosek utrzymywanych w klatkach zapraszając do niej wszystkie zainteresowane tym problemem organizacje, stowarzyszenia, firmy, instytucje naukowe oraz osoby indywidualne.

RSPCA twierdzi, że należy zakazać chowu kur niosek w klatkach, ponieważ wg 86 % australijskiej ludności kury cierpią w klatkach. Z kolei producenci jaj przekonują, że 70 % ludności kupuje wyłącznie jaja od kur z klatkowego chowu, w którym to systemie kury żyją znacznie dłużej, nie zagrażają im drapieżniki i rzadziej chorują, przez co nie potrzebują antybiotyków.

Dyskusja będzie trwała trzy miesiące (do 26 lutego 2018 r.), a jej wyniki zostaną wykorzystane przez rząd Australii w celu podjęcia odpowiednich działań prawnych zapewniających lepszy dobrostan kurom nioskom.