Bieżący numer

Przełom w fermowej produkcji jaj spożywczych

 

Pierwsza na świecie ferma kur niosek zapewniająca pełen dobrostan ptakom i korzystająca wyłącznie z własnej energii wytwarzanej przez ogniwa fotowoltaiczne (nie wytwarzają CO2!) zainstalowanych na całym dachu kurnika powstała w Holandii.

Produkowane na fermie jaja spożywcze z odpowiednią adnotacją (produkcja jaj nie powoduje ocieplenia klimatu!) znalazły się na półkach największych supermarketów w całym kraju.

Projekt fermy i związane z nim niezbędne badania trwały cztery lata, ale wg projektantów jest to model przyszłościowej fermy kur niosek znormalizowany i elastyczny w takim stopniu, że z łatwością może być zastosowany w każdym regionie świata. Ferma jest również wyposażona we własną pakownię jaj.

Kurnik został zaprojektowany jako atrium z kontrolowanym środowiskiem, a ponadto ptaki mają stały dostęp do wolnego wybiegu otoczonego szpalerem drzew. Kurnik i jego otoczenie są regularnie poddawane czyszczeniu i dezynfekcji, dzięki czemu ryzyko zachorowania niosek zostało zredukowane do minimum.