Bieżący numer

Bakterie Salmonella, Clostridium i Listeria ciągle bardzo groźne

 

Najnowszy raport dotyczący stanu zagrożenia zdrowia ludzi w UE chorobami odzwierzęcymi, przygotowany wspólnie przez ECDC i EFSA podaje, że pomimo wprowadzenia restrykcyjnych przepisów kontroli i zapobiegania skażenia żywności bakteriami z rodzaju Clostridium, Salmonella i Listeria ryzyko zachorowania ludzi spowodowane przez te bakterie nadal wzrasta.

W 2016 r. stwierdzono w krajach UE 94,5 tys. zachorowań na salmonellozę (11,5 % wzrost w porównaniu do 2015 r.), 246,3 tys. zachorowań spowodowanych przez bakterie Campylobacter (9,3 % wzrost w porównaniu do 2015 r.), oraz 2,5 tys. zachorowań z powodu zakażenia bakteriami Listeria (6,1 % wzrost w porównaniu do 2015 r.). Szczególnie groźne zakażenie bakteriami Listeria wymagało hospitalizacji 97 % chorych i było przyczyną 247 śmierci.

Niestety, groźne dla zdrowia ludzi bakterie najczęściej występowały w produktach drobiarskich (jaja, przetwory jajczarskie i mięso drobiowe).