Bieżący numer

WTO po stronie amerykańskich eksporterów mięsa drobiowego w ich sporze z Chinami

 

Światowa Organizacja Handlu WTO wydała orzeczenie, w którym twierdzi, że Chiny kolejny raz przekroczyły nakazane prawo nakładając wysokie cła antydumpingowe i wyrównawcze na amerykańskie tuszki i mięso brojlerów eksportowane do Chin.

WTO oczekuje obniżenia obowiązujących stawek celnych. Chiny mogą złoż odwołanie od decyzji WTO w ciągu 20 dni.

Wydane orzeczenie jest kolejnym etapem sporu toczącego się pomiędzy USA i Chinami od 2010 r., kiedy to Chiny nałożyły cło antydumpingowe w wysokości 105,4% oraz cło wyrównacze w wysokości 30,3% wartości eksportowanych przez USA tuszek i mięsa brojlerów.

Przedstawiciele amerykańskiego przemysłu drobiarskiego są zadowoleni z decyzji WTO i twierdzą, że nakładane przez Chiny cła są niesprawiedliwe i szkodliwe dla farmerów z USA. Amerykańska produkcja brojlerów jest wysoce efektywna, a jej opłacalność w dużym stopniu zależy od eksportu, w tym także na chłonny rynek chiński.