Bieżący numer

Biomapowanie pozwala określić ryzyko skażenia produktów drobiowych bakteriami Salmonella

 

Dr S. Ricke, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Żywności na Uniwersytecie w Arkansas, USA zaprezentował na IPPE Atlanta 2018 procedurę biomapowania produktów drobiowych w celu określenia ryzyka ich skażenia bakteriami Salmonella.

Biomapowanie wg Ricke polega na pobraniu próbki z produktu drobiowego w dowolnym punkcie jego przetwarzania i zbadaniu mikroflory obecnej w tej próbce, dzięki czemu możliwym jest wykrycie wskaźnikowych bakterii chorobotwórczych, które żyją i rozwijają się podobnie jak Salmonella. Uzyskany wynik badania może świadczyć, że w trakcie przetwarzania danego produktu drobiowego zaistniały warunki, które potencjalnie mogły sprzyjać rozwojowi bakterii Salmonella.

Biomapowanie pozwala zatem w łatwy i tani sposób kontrolować od strony bakteriologicznej warunki procesu przetwarzania produktów drobiarskich na każdym jego etapie bez konieczności, jak to się dzieje obecnie, badania wielu losowo pobieranych próbek w celu wykrycia ewentualnej obecności bakterii Salmonella.