Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
21.10.201828.10.201804.11.201811.11.2018
POLSKA
Kurczęta brojlery3438,73376,13345,63317,7-0,83
Indory5845,858215785,45775,6-0,17
Indyczki5620,15643,85596,35555,6-0,73
Kaczki brojlery46364603,74637,24644,90,17
Gęsi tuczone8128,68208,481368146,50,13
Kury mięsne reprod.2463,82392,222002448,511,3
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery34953437,83419,13387,8-0,92
Indory5866,75832,65806,85461,9-5,94
Indyczki5544,65614,45473,15505,80,6
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3404,63334,33320,83290,3-0,92
Indory-6070---
Indyczki5730576057305660-1,22
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3404,73248,73229,33200,2-0,9
Indyczki-5639,656505648,1-0,03
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3493,634833390,23366,8-0,69
Indory5777,357365736,65804,91,19
Indyczki5509,45430,75449,95391-1,08
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)