Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
19.05.201926.05.201902.06.201909.06.2019
POLSKA
Kurczęta brojlery3456,63464346334650,06
Indory5639,6569657205672-0,84
Indyczki5467,35451544754890,77
Kaczki brojlery4535,5453545294523-0,13
Kury mięsne reprod.276428052530--
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3471,83500,6351535150
Indory5586,2564056415627-0,25
Indyczki5404,45390538053980,33
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3443,43442,7344634470,03
Indory5800----
Indyczki-5500550055500,91
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3533,53530,3353735450,23
Indory-5900590059000
Indyczki5550--5500-
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3457,13474,4345234590,2
Indory5805,4581158895781-1,83
Indyczki5515,65470545254630,2
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)