Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
10.02.201917.02.201903.03.201910.03.2019
POLSKA
Kurczęta brojlery32293334338534201,03
Indory58205673570657540,84
Indyczki5471552155315493-0,69
Kaczki brojlery46894618463746510,3
Kury mięsne reprod.28292610268227693,24
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery32383311342834280
Indory58315644560557141,94
Indyczki5353542654505332-2,17
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery31933332336134061,34
Indyczki5600-560056000
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3379358736133578-0,97
Indory--5900--
Indyczki55705593559256000,14
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery32703282337834050,8
Indory5793575259085898-0,17
Indyczki5424553155745496-1,4
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)