Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
17.09.201724.09.201701.10.201708.10.2017
POLSKA
Kurczęta brojlery3490,63477,934553428,5-0,77
Indory5098,45109,35067,75208,82,78
Indyczki4956,34934,24923,14902,2-0,42
Kaczki brojlery4552,44558,74527,44577,51,11
Gęsi tuczone8638,68579,28669,58615,7-0,62
Kury mięsne reprod.2745,22826,930423083,41,36
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3510,634943463,63442,9-0,6
Indory5082,65100,15089,95306,14,25
Indyczki4788,14791,94818,14914,32
Gęsi tuczone82988283,68290,48467,72,14
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3464,93450,43428,73392,5-1,06
Indory-5180,4---
Indyczki50605031,65011,44880-2,62
Kaczki brojlery--4485,64541,81,25
Gęsi tuczone8784,58839,38759,18768,30,11
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3563,13534,23496,534980,04
Indyczki--5000--
Kaczki brojlery--4490--
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3501,43505,534913472,4-0,53
Indory5164,95116,85036,75125,41,76
Indyczki4976,84993,44912,94918,70,12
Kaczki brojlery--4582,54604,50,48
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)

okladka


okladka