Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
16.12.201830.12.201806.01.201913.01.2019
POLSKA
Kurczęta brojlery3188,53174,53182,33183,30,03
Indory5802,75832,75769,85777,30,13
Indyczki5489,45504,45450,95450,2-0,01
Kaczki brojlery46184652,44569,44582,10,28
Gęsi tuczone9914,59375,5---
Kury mięsne reprod.26192654,92659,42618-1,56
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3200,531653229,83146,8-2,57
Indory5794,25832,75761,55762,10,01
Indyczki5469,15546,35393,25373-0,37
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3174,53156,63169,431710,05
Indory59005900---
Indyczki55005490550055000
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery2996,42997,93086,73199,63,66
Indory--5900--
Indyczki---5536,5-
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3282,13245,73209,13227,20,56
Indory5802,85831,657715806,80,62
Indyczki5501,65504,35453,95454,50,01
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)