Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
14.06.202021.06.202028.06.202005.07.2020
POLSKA
Kurczęta brojlery30753182321732561,21
Indory4593456745454527-0,4
Indyczki43034321423242560,57
Kaczki brojlery43754295437443810,16
Gęsi tuczone--740574540,66
Kury mięsne reprod.150019922142248716,11
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery31953256330733581,54
Indory4515448845024443-1,31
Indyczki41714168413541500,36
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery30373177319432421,5
Indory-45004500--
Indyczki4320435043404300-0,92
Kaczki brojlery4259----
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery32923653347635622,47
Indyczki4300445043004250-1,16
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3061308231933188-0,16
Indory47654772466346780,32
Indyczki45034453421643523,23
Kaczki brojlery4536----
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)