Bieżący numer

Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
27.09.202004.10.202011.10.202018.10.2020
POLSKA
Kurczęta brojlery3227322232043168-1,12
Indory4246419442834242-0,96
Indyczki40774102409541170,54
Kaczki brojlery4256428642724268-0,09
Gęsi tuczone73767446738674701,14
Kury mięsne reprod.24382358---
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery3224323031983176-0,69
Indory4220416442284197-0,73
Indyczki39486984397040030,83
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery3209320232003158-1,31
Indory---4300-
Indyczki41074210420042400,95
Kaczki brojlery---4267-
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3208311130703063-0,23
Indory---4400-
Indyczki4050-411241470,85
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery3272326132273194-1,02
Indory4336428943934336-1,3
Indyczki40574112412641290,07
Kaczki brojlery---4269-
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)