Bieżący numer

Średnie ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce

TowarKategorie wagoweCENY SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk)
10.09.201717.09.201724.09.201701.10.2017Zmiana ceny (%)
Jaja spożywcze kl. AXL50,24644,246,75,66
L36,63939,5401,27
M34,43632,436,211,73
S23,527,926,127,86,51
 
TowarCENA SKUPU (zł/tonę)
Jaja spożywcze do przetwórstwa41134057446645371,59
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30

okladka


okladka