Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2018

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści

2.    Efektywność ekonomiczna produkcji pulard w Polsce

       J. Krawczyk, J. Obrzut
7.    Postępowanie z pisklętami w pierwszej dobie życia
       K. Jankowska
12. Więcej o puchu z gęsi Białej Kołudzkiej
       E. Herbut
16. Walcz z gryzoniami w kurniku, cz. II
       M. Pieszka, T. Barowicz
20. Lekooporność drobnoustrojów a ograniczenie stosowania antybiotyków
       F. Waxenecker, N. Roth, K. Kopeć
24. Aktualne dane na temat epidemiologii, diagnostyki i immunoprofilaktyki TRT, cz. II
       M. Śmiałek, A. Śmiałek, J. Kowalczyk, K. Bogusławska,
       A. Koncicki
30. Wpływ żywienia drobiu na jakość mięsa
       J. Brzozowska
32. Ile włókna w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. III
       A. Mirowski
36. System ważenia w chowie brojlerów
       P. Marek
40. Ściółka w kurniku
       M. Kucharski
44. Pasożytnicze choroby gołębi, cz. I
       K. Romaniuk
47. Zarządzanie stadem brojlerów w pierwszym tygodniu życia
       R. Michalczyk
48. Produkcja indyków w Polsce w 2017 r.
       M. Biegański
52. Najlepsze żywienie na wszystkich etapach
54. Pleśniakowiec lśniący – wektor wielu chorób w chowie kurcząt brojlerów, cz. II
       S. Dzik, T. Mituniewicz
58. Aspekty genetyczne w hodowli drobiu - istota i znaczenie
       E. Kot
61. Hatchery Day
62. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, cz. II
       P. Amrozińska-Kasiak
68. Dobrostan kur nieśnych w różnych systemach chowu
       R. Gilewski, S. Wężyk
73. II Międzynarodowa Konferencja Techniczna Eimeriana avia
74. Nowoczesna ferma brojlerów w Strzebieszewie
76. Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, cz. II
       M. Różewicz
80. Jakość i bezpieczeństwo produktów w prawie UE
       E. Anders
81. Produkcja drobiu i kurcząt rzeźnych w Polsce w 2017 roku
M. Szymyślik