Bieżący numer

Archiwum

Hodowla zarodków ptasich w skorupach zastępczych
mgr inż. Agata Rudolf, dr inż. Marcin Lis

Jajo zagniazdowników, do których należą wszystkie gatunki drobiu, stanowi wygodny model do badań biologicznych. Decyduje otym głównie, że zamknięty w jego skorupie zarodek rozwija się poza organizmem matki, przebywając jednocześnie w stabilnym pod względem chemicznym środowisku wnętrza jaja i przy ograniczonym, błonami płodowymi oraz skorupą wapienną, kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym.
Bibliografia
 1. Borwornpinyo S., Brake J., Mozdziak P. E., Petitte J. N. (2005) Culture of Chicken Embryos in Surrogate EggshellsPoultry Science 84: 1477- 1482.
 2. Dunn B.E., Boone M. A. (1976) Growth of the chicken embryo in vitro. Poultry Science, 55: 1067-1071.
 3. Hrabia A., Shimada K., Rząsa J. (2007) Manipulacje na gametach i zarodkach ptaków. Medycyna Wet. 63 (6) 632-634.
 4. Hrabia A., Tokagi S., Ono T... (2003) Fertilization and development of quail oocytes after intracytoplasmic sperm injection. Biol. Reprod. 69, 1651-1657.
 5. Naito M., Nirasawa K., Oishi T. (1990) Development in culture of the chick embryo from fertilized ovum to hatching. Journal of Experomental Zoology 254: 322-326.
 6. Naito M., Nirasawa K., Oishi T. (1995) An in vitro culture method for chick embryos obtained from the anterior portion of the magnum of oviduct.British Poultry Science 36: 161-164.
 7. Naito M., Watanabe M., Kinutani M., Nirasawa K., Oishi T. (1991) Production of Quail- Chick Chimeras by Blastoderm Cell Transfer. British Poultry Science 32: 79- 86.
 8. Ono T., Wakasuki N. (1984) Mineral content of quail embryos cultured in mineral- rich and mineral- free conditions. Poultry Science, 63: 159-166.
 9. Perry M. M. (1988) A complete culture system for the chick embryo. Nature 331: 70-72.
 10. Petitte J. N., Brazolot C. L., Clark M. E. (1993) Accessing the Genome of the Chicken Using Germline Chimerasw “Manipulation of the Avian Genome”. (red. R. J. Etches and A. M. Verrinder Gibbins), Boca Raton: CRC Press, 81-102.
 11. Rowlett K. (1991) Embryo growth and development in culture. w: Avian Incubation, edited by S. G. Tullet. Poultry Science Symposium 22: 107-124, Butterworth-Heinemann, London.
 12. Rowlett K., Simkiss K. (1987) Explanted embryo culture: in vitro and in ovotechniques for domestic fowl. British Poultry Science, 28: 91-101.
 13. Rupp P. A., Filla M. B., Cui C., Little C. D. (2008) Avian embryos a model for the study of primary vascular assembly in warm-blooded animals wMethods in Enzymology, 445, 107-123,
 14. Sang H., Gribbin C., Mather C., Morrice D., Perry M. (2004) Transfection of Chick Embryos Maintained Under In Vitro Conditions. Mech Dev 121, 1179-86.
 15. Tuan R. S., Ono T., Akins R. E., Koide M. (2006) Experimental studies on cultured, shell-less fowl embryos: calcium transport, skeletal development, and cardio- vascular functions. w “Egg incubation: its effects on embryonic development in birds and reptiles” red.. Deeming D.Ch. Ferguson M.Cambridge University Press