Bieżący numer

Archiwum

Zastosowanie techniki ICSI w biotechnologii ptaków
dr hab. Anna Hrabia

 Technika bezpośredniej iniekcji plemnika do cytoplazmy oocytu (ICSI) umożliwia indukcję zapłodnienia w warunkach in vitro. Stosowanie tej metody pozwala badać mechanizmy polispermicznego zapłodnienia i roli gamet w tym procesie. Udoskonalenie ICSI i warunków inkubacji oocytów po mikroiniekcji może przyczynić się do uzyskiwania ptaków transgenicznych i ochrony zasobów genetycznych ptaków.