Bieżący numer

Archiwum

Tajemnice białka jaja
Bożena Króliczewska

Natura wzbogaciła jaja w składniki, które nie tylko chronią powstające życie, ale oddziaływują poprzez swoje właściwości na organizm człowieka będąc jednocześnie cennym dla niego źródłem pożywienia. Największy udział procentowy (około 60%) w jaju stanowi białko. Fenomenem jest nie tylko jego warstwowa struktura, przyczyniająca się do ochrony komórki jajowej, ale, także to, że zbudowane jest z kilku rodzajów protein, posiadających szerokie spektrum aktywności biologicznej, Składniki białka jaja wykazują między innymi aktywność enzymatyczną i inhibicyjną a także właściwości funkcjonalne, w tym zdolność do polimeryzacji oraz wiązania wody. Białko jaja kurzego ze względu na swój skład aminokwasowy jest uznawane za pełnowartościowe. Ten unikalny skład został uznany przez organizację FAO/WHO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa) za międzynarodowy standard do pomiaru wartości odżywczej innych produktów białkowych.
 
Literatura:

Abdou A. M., Kim M., Sato K., 2013. Functional Proteins and Peptides of Hen’s Egg Origin. Edited by Hernández-Ledesma, B., Hsieh C., C. Bioactive food peptides in health and disease. 115.
Abeyrathne E. D. N. S., Lee H. Y., Ahn D. U., 2013. Egg white proteins and their potential use in food processing or as nutraceutical and pharmaceutical agents − A review.  Poultry Science 92 :3292–3299.
Alleoni A. C. C., 2006. ALBUMEN Protein and functional properties of gelation and foaming Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.), 63, 3, 291-298.
Colegate S. M., Molyneux R. J., 2007.  Bioactive Natural Products: Detection, Isolation, and Structural Determination, Second Edition. CRC Press
Gołąb K., Warwas M., 2005. Białka jaja kurzego – właściwości biochemiczne i zastosowania. Adv. Clin. Exp. Med. 14, 5, 1001-1010.
Hiidenhovi, J., Ek-Kommonen C., Järvenpää E., Huopalahti R., Ryhänen E. L., 2016 Characterization of crude ovomucins obtained from various egg white layers. Eur. Food. Res. Technol., 242: 233.
Horbańczuk J.O., 2001. Strusie. Zakład Wydawniczo-Reprograficzny, Warszawa.
Hui Y. H., 2006. Handbook of Food Science, Technology, and Engineering - 2 Volume, Eggs as Nutritional and Functional Food Ingredients. CRC Press.
Huopalahti R., López –Fandiňo, Anton M., Schade R., 2007. Bioactive egg compounds. Springer Berlin Heidelberg.
Ibrahim, H. R., Sugimoto, Y., Aoki, T., 2000. Ovotransferrin antimicrobial peptide (OTAP-92) kills bacteria through a membrane damage mechanism. Biochim Biophys Acta. 1523, 196-205.
Kovacs-Nolan, J. K. N., Phillips M., Mine. Y., 2005. Advances in the value of eggs and egg components for human health. J. Agric. Food Chem., 53:8421–8431
Mine Y., Ma F., Lauriau S., 2004. Antimicrobial peptides released by enzymatic hydrolysis of hen egg white lysozyme. J. Agric. Food Chem. 52, 1088–1094.
Radziejewska R., Leśnierowski G., Kijowski J., 2008. Properties and Application of Egg White Lysozyme and Its Modified Preparations-A Review. Pol. J. Food Nutr. Soi. 58. 5-10.
Rząsa J. 2005. Wybrane zagadnienia z fizjologii ptaków. W Fizjologia zwierząt. Praca pod redakcją T. Krzymowskiego i Jadwigi Przały.  Wyd. VII poprawione i rozszerzone. PWRiL, Warszawa, 2005. R. 13, 701-732.
Stadelman, W. J., Cotterill O. J., 2001. Egg Science and Technology. 4th ed. Avi Publ. Co., Westport, CT.
Sturkie  P.D., 1970. Fizjologia ptaków. R. XV Układ rozrodczy samiczy i powstawanie jaja. 267-305.
Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J., 1999. Chów drobiu. Oficyna Wydawnicza „Hoża”, Warszawa,  48-52.
Trziszka T., 2000. Budowa i skład chemiczny jaja. W: Jajczarstwo Nauka Technologia Praktyka. Wyd. AR we Wrocławiu, R.V, 147-188. Praca zbiorowa pod red. T. Trziszki.
Yao, Z., Zhang, M., Kobayashi, H., Sakahara, H., Nakada, H., Yamashina, I., et al. 1995. Improved targeting of radiolabeled streptavidin in tumors pretargeted with biotinylated monoclonal antibodies through an avidin chase. J. Nucl. Med. 36, 837–841.

Zyzak A., Skiba T., Rząsa A., 2011. Immunoglobulina kurza (IgY) – właściwości i możliwości wykorzystania jako dodatku paszowego. Przegląd hodowlany 5, 21-24.