Bieżący numer

Archiwum

Negatywne skutki wydłużonego czasu przechowywania jaj wylęgowych brojlerów kurzych i metody ich minimalizowania
Anita Kinal

Czas przechowywania jaj wylęgowych jest jednym z najbardziej newralgicznych czynników zależnych od prawidłowego zarządzania fermami rodzicielskimi oraz zakładami wylęgu drobiu (ZWD). Prawidłowe zarządzanie tymi jednostkami ma znaczący wpływ na wylęgowość oraz jakość piskląt brojlerów (Yassin i in., 2008). Niestety zdarza się, iż fermy rodzicielskie oddalone są tak wylęgarni, że ze względów logistycznych jaja nie są odpowiednio często przywożone do ZWD, a to wydłużaich czas przechowywania (Hamidu i in., 2011). Ponadto na rynku drobiarskim często brakuje równowagi pomiędzy podażą jaj wylęgowych z ferm, a popytem na jednodniowe pisklęta brojlery,co powoduje, że czas przechowywania jest różny (Golimytisi in., 2015).
Jajo w jajowodzie kury kształtuje się około doby. W tym czasie dochodzi do początkowego rozwoju zarodka. W momencie zniesienia jaja przez kurę, zarodek posiada 40.000–60.000 komórek i osiąga -X stadium rozwoju embrionalnego, tuż przed stadium hypoblastu (Petittei in., 1990; Etchesi in., 1996). Po zniesieniu, następuje powolne schładzanie się jaja do temperatury pomieszczenia, przez co rozwój zarodkowy zostaje wstrzymany (Fasenko, 2007). Kontynuacja następuje dopiero gdy jajo trafi do inkubacji lub do nieprawidłowych warunków magazynowania, gdzie temperatura wyniesie powyżej 24°C (Eyal-Gilandi i in., 1976; Fasenko, 2007).

Literatura 

Bakst M.R., Welch G.R., Fetterer R., Miska K.,Impact of broiler eggstorage on the relativeexpression of selected blastoderm genesassociated with apoptosis, oxidativestress, and fattyacidmetabolizm,PoultSci. 95(6), 2016, 1411–7.

Dymond J., Vinyard B., Nicholson A.D., French N.A., Bakst M.R.,Shortperiods of incubationduringeggstorageincreasehatchability and chickquality in long-stored broiler eggs,PoultSci. 92(11), 2013, 2977–87.

Etches R.J., Clark M.E., Toner A., Liu G., Gibbins A.M.V.,Contributions to somatic and germlinelineages of chickenblastodermalcellsmaintained in culture,Mol ReprodDev. 45, 1996, 291–8.

Eyal-Giladi H.,Kochav S.,From cleavage to primitivestreakformation: A complementarynormaltable and a newlookat the firststages of the development of the chick. I. General morphology,Dev Biol. 49, 1976, 321–37.

Fasenko G.M., Robinson F.E., Whelan A.I., Kremeniuk K.M., Walker J.A.,PrestorageIncubation of Long-Term Stored Broiler BreederEggs: 1. Effects on Hatchability,PoultSci. 80, 2001, 1406–11.

Fasenko G.M.,Eggstorage and the embryo,PoultSci. 86(5), 2007, 1020–4.

Goliomytis M., Tsipouzian T., Hager-Theodorides A.L.,Effects of eggstorage on hatchability, chickquality, performance and immunocompetenceparameters of broiler chickens,Poult Sci. pev200, 2015, 1–9.

Gucbilmez M., Özlü S., Shiranjang R., Elibol O., Brake J.,Effects of preincubation heating of broiler hatchingeggsduringstorage, flockage, and length of storage period on hatchability,PoultSci. 92(12), 2013, 3310–3.

Hamidu J.A., Uddin Z., Li M., Fasenko G.M., Guan L.L.,Barreda D.R.,Broiler eggstorageinducescelldeath and influencesembryoquality,PoultSci. 90, 2011, 1749–57.

http://www.petersime.com/hatchery-development-department/egg-storage/.

Lapa˜o C., Gama L., Soares M.,Effects of broiler breederage and length of eggstorage on albumencharacteristics and hatchability,PoultSci. 78, 1999, 640–5.

Nicholson D., French N., Tullett S., van Lierde E., Jun G.,Shortperiods of incubationduringeggstorage–SPIDES, Lohmann Information, 48(2), 2013, 51–61.

Petitte J.N., Clark M.E., Liu G., Gibbins A.M.V.,Etches R.J.,Production of somatic and germlinechimeras in the chicken by transfer of earlyblastodermal cells,Development 108, 1990, 185–9.

Tona K., Bamelis F., De Ketelaere B., Bruggeman V., Moraes V., Buyse J., Onagbesan O., Decuypere E.,Effects of eggstoragetime on spread of hatch, chickquality, and chickjuvenilegrowth,PoultSci. 82, 2003, 736–41.

Whitehead C., Maxwell M., Pearson R.,Herron K.,Influence of Egg Storage on Hatchability, Embryonic-Development and Vitamin Status in Hatching Broiler Chicks, Br PoultSci.26, 1985, 221–8.