Bieżący numer

Archiwum

Wspomagany rozród kur jako metoda poprawiająca wskaźniki reprodukcyjne
Agnieszka Murawska

Nieustanny wzrost liczby ludności na świecie wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na żywność, co stawia przed jej producentami wiele wyzwań. W ujęciu globalnym sukcesywnie wzrasta konsumpcja mięsa – dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wskazują, że na przestrzeni ostatnich 40 lat jego spożycie zwiększyło się aż dwukrotnie. Szczególnie dotyczy to produkcji drobiarskiej. Mięso drobiowe, ze względu na jego cenę i łatwość przygotowania, stanowi większość konsumowanego surowca mięsnego na świecie.
Literatura:
1.     Artemenko A, Tereshchenko A. Dependence of  hen fertility on the depth of A1 with frozen sperm. Nauchno-Tekhnicheskii Byulletin of the Ukrainian Poultry Research Institute 1992 32 7-10.
2.     Bednarczyk M. Chimery ptaków – nowe możliwości badawcze. Przegląd Hodowlany 2000 6 37-39.
3.     Bramwell R. Overview of Artificial Insemination in Poultry. The Merck veterinary manual for veterinary professionals 2014.
4.     Getachew T. A Review Article of Artificial Insemination in Poultry. World Poultry Science 2016 6 26-35.
5.     Herrera A, Quintana J, López A, Betancourt M, Fierro R. Individual cryopreservation with dimethyl sulfoxide and polyvinylpyrrolidone of ejaculates and pooled semen of three avian species. Archives of Andrology 2005 51(5) 353-360.

6.     Insko W, Steele D, Whiteman E. Reproductive phenomena in ageing hens. Kentucky Agricultural Experiment Station Bulletine 1947 498 1-23