Bieżący numer

BRF z powodu nadprodukcji mięsa drobiowego zamyka w Brazylii dwa duże zakłady drobiarskie

Trwa restrukturyzacja produkcji drobiu w brazylijskim BRF, jednym z największych producentów (drugi w Brazylii i trzeci na świecie) i największego globalnego eksportera mięsa drobiowego.

Pomimo wykupieniu przez Tyson, USA czterech zakładów drobiarskich BRF (dwa zakłady w Azji i dwa zakłady w UE) obowiązujący ciągle zakaz UE na import mięsa drobiowego z BRF na rynek UE powoduje nadprodukcję mięsa drobiowego. W związku z tym BRF postanowiła wstrzymać na okres co najmniej 5 miesięcy produkcję mięsa drobiowego w zakładach drobiarskich w Carambei i Rio Verde. W tym czasie 1300 pracowników z Carambei i 2300 pracowników z Rio Verde będzie przebywało na urlopie płatnym.

BRF postanawia tym samym zmniejszyć produkcję drobiu, głównie z powodu braku możliwości eksportu na europejskie rynki, aż do chwili, gdy produkcja będzie zrównoważona ze sprzedażą, w tym z eksportem mięsa drobiowego.

Przypomnijmy, że BRF zatrudnia ogółem ponad 100 tys. pracowników i prowadzi szeroką działalność w zakresie produkcji rolnej nie tylko na terenie Brazylii, ale także w 140 krajach na całym świecie.