Bieżący numer

McDonald wprowadza porozumienie w sprawie dobrostanu dla kurcząt brojlerów

McDonald przedstawił własny program gwarantujący, że 70 % mięsa drobiowego wykorzystywanego w restauracjach tej firmy na całym świecie będzie pochodziło z ferm i przetwórni spełniających najwyższe wymagania w zakresie dobrostanu.

Wprawdzie zakres dobrostanu nie będzie spełniał wszystkich wymagań stawianych przez GAP lub RSPCA, ale z pewnością będą to znacznie poprawione warunki dobrostanu w porównaniu do obecnie panujących. Program McDonald zostanie wdrożony do 2024 r. w USA, Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Holandii, Polsce, Rosji, Korei Płd., Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Wyznaczone przez McDonald parametry dobrostanu będą opierały się na wynikach doświadczeń prowadzonych przez tę firmę na całym świecie w przemysłowej skali i będą obejmowały m. in. takie wskaźniki, jak wpływ klimatu, genetyka, zagęszczenie kurcząt, natężenie światła (min. 20 lux) oraz 18-godzinna długość dnia, możliwość realizowania przez ptaki naturalnych zachowań (grzebanie, grzędy, kąpiel piaskowa itp.) oraz ogłuszanie gazem przed ubojem.

Dobrostan brojlerów w fermach i ubojniach dostarczających mięso do McDonald będzie przedmiotem permanentnej kontroli przez zespół niezależnych audytorów zatrudnionych w Advisory Council.