Bieżący numer

Nowe przepisy UE w celu ochrony kur niosek przed skażeniem wirusem ptasiej grypy

Komisja Europejska zdecydowała, że jaja od kur niosek w chowie na wolnym wybiegu (kury żyją w kurniku, ale swobodnie z niego wychodzą, grzebią w ziemi, skubią) mogą być oznakowane jedynką, jeśli kury będą zamknięte w kurniku bez możliwości korzystania z wolnego wybiegu w nieprzerwanym czasie przez okres 16 tygodni ( dotychczas 12 tygodni). Przepis wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2017 r.

Wydłużenie okresu przebywania kur w kurniku zmniejsza ryzyko zakażenia się kur na wolnych wybiegach wirusem ptasiej grypy roznoszonym przez dzikie ptaki i jest zgodne z postulatami zgłaszanymi przez europejskie organizacje zrzeszające producentów jaj spożywczych. Nakaz okresowego zamknięciu kur w kurniku wynika również z przepisów dotyczących obszarów, na których stwierdzono ogniska zakażenia wirusem ptasiej grypy.

Wydłużony okres utrzymywania kur niosek w kurniku bez możliwości korzystania przez nie z wolnego wybiegu jest liczony oddzielnie dla każdej fermy, a nie dla całego kraju.