Bieżący numer

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
28.07.201904.08.201911.08.201918.08.2019
POLSKA
Kurczęta brojlery35293489350135290,8
Indory57745779581958260,12
Indyczki5545553955855579-0,11
Kaczki brojlery4491447445914444-3,2
Gęsi brojlery---8449-
Gęsi tuczone840383428398--
Kury mięsne reprod.2374-2900--
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery36543552353935630,68
Indory5740576758145800-0,24
Indyczki55515540558055970,3
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery34883463346735091,21
Indory---5910-
Indyczki55505550560056000
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery3683351837143702-0,32
Indory5900----
Indyczki55005550559656000,07
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery35233509349635080,34
Indory58195824584059081,16
Indyczki5509549955365511-0,45
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)