Bieżący numer

Archiwum

Enzymy paszowe mogą ograniczyć niekorzystne oddziaływanie ferm drobiu na środowisko
dr inż. Krystyna Ewa Gawęcka, Poznań

Dodatek do paszy enzymów karbohydrazy, proteazy i fitazy może w znacznym stopniu zredukować niekorzystny wpływ ferm drobiu na środowisko. Szacuje się, że do 2014 roku zapotrzebowanie na mięso drobiowe na świecie będzie zwiększało się średnio rocznie o około 2,2 % . W związku z tym można się spodziewać , że będzie wzrastała równocześnie skala problemów, z którymi aktualnie zmagają się właściciele ferm drobiu. Do najważniejszych zalicza się potrzebę zwiększenia opłacalności produkcji, wprowadzenie bardziej rygorystycznych standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności i dobrostanu ptaków oraz zwalczanie chorób i bioasekurację. Problemem, który wymaga pilnego rozwiązania jest maksymalne ograniczenie niekorzystnego wpływu produkcji drobiarskiej na środowisko.
Cały artykuł dostępny jest w numerze 12 czasopisma "Polskie drobiarstwo"
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników, 
lekarzy weterynarii